Sollicitatie

Onderstaande email heb ik vanavond naar Adecco uitzendorganisatie gestuurd:

Geachte heren,
Ik heb een klacht. Vanochtend wilden we (mijn echtgenote en ondergetekende) per fiets de kruising Hoogeveenseweg – Brandemaat in Meppel (zie bijlage) oversteken.
We drukten op de daarvoor bestemde knop en wachtten netjes tot het licht groen werd. Tijdens het wachten hoorden we uw medewerker keurig in een langzaam tempo met het stokje op het daarvoor bestemde object tikken. Als het licht groen werd zou hij overgaan op een getik met hogere frequentie.
Het licht werd groen, maar uw medewerker merkte dit kennelijk niet op. Hij bleef in het langzame tempo tikken. En daarvoor is hij niet aangenomen, heb ik begrepen.
Ik ga ervan uit dat u actie gaat ondernemen en deze persoon gaat ontslaan. En dat lijkt me geen probleem: hij doet zijn werk gewoon niet goed.
De daardoor ontstane vacature kan echter snel worden opgevuld. Per 1 oktober ga ik (docent HBO) met FPU. Vanaf die datum ben ik dus beschikbaar om de betreffende medewerker op te volgen. Ik ben ervan overtuigd dat ik naar volle tevredenheid zal functioneren.
Hoogachtend,
Kasper Kombrink
(de foto heb ik als  bijlage meegezonden)

Inmiddels reactie ontvangen:

Geachte heer,
Wij hebben uw mail ontvangen.
Deze is doorgestuurd naar de vest. Meppel.
Hopende u hiermede van dienst te zijn,
met vriendelijke groet,
Wilma Verschuren Receptie Adecco Nederland Tel. Nr. 030-2475555

Update 30 augustus 2008 Verder niets meer van gehoord. Zo gaan ze dus bij Adecco met serieuze sollicitaties om. Geen reclame!