Meppel

Vanmiddag was ik in Meppel op bezoek bij een dierbare vriendin voor wie ik een website’klusje’ heb gedaan. (En zo ter plaatse bleek, nog steeds doe ;-))
Als dank voor de werkzaamheden ging ik naar huis met een fraai pakket bevattende allerlei zaken: eetbaar, drinkbaar, leesbaar, luisterbaar, inwisselbaar.