Boer

Dan kom je tijdens je wandeling rond Ruinen langs dit straatnaambordje en dan gaan je gedachten terug naar meer dan vijftig jaar geleden, toen de Stofakkers nog echt akkers waren en oom Arend daar een deel van zijn bouwland had.
En dan zie ik mezelf als veertienjarige de beide reusachtige Belgen mennen, die de ploeg voorttrokken.
En is het net of ik het oom Arend weer hoor zeggen: ‘In jou schuilt een échte boer.’
Wat was ik trots. En wat is het anders gelopen.