Zal het lek in de commissie-Stiekum bovenkomen?

nu.nl:
Woensdag liet het OM weten dat zij de zaak, die al anderhalf jaar speelt, niet verder behandelt en neerlegt bij de Kamer. De Grondwet bepaalt dat de opdracht tot vervolging van een Kamerlid alleen door de regering of de Tweede Kamer kan worden gegeven.

Ik denk dan: Het OM heeft dus geconstateerd dat het niet om een koffiejuffrouw o.i.d. gaat, maar om een Kamerlid (één van de fractievoorzitters). Het OM weet dus om wie het gaat.

Verder op nu.nl:
Van Miltenburg maakte donderdag bekend dat de onderzoekscommissie moet onderzoeken of er voldoende gronden zijn om tot vervolging over te gaan. Van Miltenburg zei niet te weten wie van de fractieleiders gelekt heeft. ‘Door het OM is geen inhoudelijke informatie overgedragen over deze zaak. Noch de kamer, noch het presidium, noch de Kamervoorzitter beschikt over het dossier.’

Dat laatste geloof ik niet. Het OM is er na anderhalf jaar onderzoek achtergekomen welke fractievoorzitter heeft gelekt. En gaat het nu lekker niet zeggen, zodat de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer dat allemaal nog eens over moet doen.
Wat ik voorzichtig denk: Er vindt nu koortsachtig overleg plaats tussen van o.a. Van Miltenburg en Samsom. En Samsom maakt later vandaag in een persconferentie bekend dat hij met onmiddellijke ingang aftreedt als fractievoorzitter en als Kamerlid.
Maar ik kan het natuurlijk mishebben 😉