5 > 15?

Een wethouder zojuist in het late NOS-journaal: ‘We zouden in 2015 vijftien sociale huurwoningen verkopen. We hebben dat teruggedraaid naar tien. Zo zorgen we ervoor dat de voorraad sociale huurwoningen zo groot mogelijk blijft.’
Die man kan dus niet rekenen. 🙁