Arnhem

In verband met een ophanden zijnde verhuizing van de kinderen in Arnhem, moest het (tijdelijke) nieuwe huis worden schoongemaakt.
Ik ‘mocht’ niet meehelpen, maar kreeg een andere taak toebedeeld: twee dagen op Sophietje passen.
Voor mij was dat twee dagen genieten daar in Arnhem. Met volle teugen!