Etty Hillesum

Vanmiddag de indrukwekkende voorstelling Etty Hillesum door Vocalgroup Choral (met soliste Abke Bruins) bijgewoond.
Kippenvel! Etty’s leven werd gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar Joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog.
Etty beschrijft een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling.
Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God.
Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die onder moeilijke omstandigheden steeds meer in staat is positiviteit te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren.
Ze ziet zichzelf niet als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeukten op haar bestaan.
Haar oproep is om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en in jezelf de dingen te verbeteren. 

meer info