Mooie zin

Ik ben begonnen met het beschrijven van mijn tijd op de MULO. Ik schrijf eerst maar raak. Schrappen en slijpen komt later wel.
Van sommige zinnen weet ik echter al op het moment dat ik ze opschrijf: deze komt er zeker in. Zoals onderstaande:

In de tweede klas ging alles mis wat mis kon gaan. Ik denk dat het voor een groot deel kwam door mijn vriendschap met Theo. Hij had een slechte invloed op mij. Het omgekeerde gold echter evenzeer.