Stickstorm

Zwolle is vanmiddag op bezoek. Vigo had Stickstorm meegenomen: een soort ijsstokjes, waarmee een baan kan worden gemaakt door de stokjes in elkaar te vlechten. Op het moment dat je het eind van de baan loslaat, springen de stokjes alle kanten op. 
Vigo heeft de baan gevlochten, Melle heeft vervolgens het springen gefilmd en er later met behulp van iMovie zo’n typisch Melleproduct van gemaakt.