Knipsel

Vanmiddag kwam ik tijdens opruimwerkzaamheden dit krantenknipsel tegen.
In mijn tijd bij de Hogeschool Drenthe (later Stenden) lieten we elk jaar tijdens de introductieperiode de nieuwe studenten van de technische opleidingen in groepjes een technische opdracht uitvoeren.
In het jaar van de foto luidde de opdracht: bedenk iets waarmee je een rauw ei van zes meter hoogte kunt laten vallen zonder dat het ei breekt.
We mochten hierbij gebruikmaken van het dak van Hotel Grimme, dat kort daarna toch al onder de slopershamer zou vallen.
Op de foto is collega Jacob bezig om een wel heel forse constructie van het dak te duwen.
Ikzelf sta beneden te filmen. Rechts van mij staat Tineke met mijn schoonvader.