Zuideinde

Tijdens onze fietstocht kwamen we door het gehucht Zuideinde. Om redenen die ik hier verder niet zal noemen, leek het me leuk om even een foto te maken van het plaatsnaambord. 
Toen ik bij het ‘Einde bebouwde kom’ bord kwam, zag ik, dat ze daar wel heel voortvarend te werk gaan met de gemeentelijke herindeling. En dat op zondag.