Snelsonnet

Een van de opdrachten voor de schrijfgroep luidt:
Maak een tweetal snelsonnetten over een actueel onderwerp.

Criteria voor snelsonnet:

kwatrijn (4 regels), gevolgd door distichon (2 regels)
als metrum de vijfvoetige jambe (10 lettergrepen, afwisselend onbeklemtoond, beklemtoond; evt extra onbeklemtoonde) 
kwatrijn: omarmend rijm (abba)
distichon: regels rijmen op elkaar

De vorige (sinterklaas-)dichter des vaderlands, Driek van Wissen, bediende zich vaak van deze techniek. 

Het is me gelukt, maar pffff; ik vond ik het niet leuk. Een (aankomend) dichter moet zich bezig houden met beelden en met muzikaliteit in plaats van in rijmwoordenboek zoeken en (beklemtoonde en onbeklemtonde) lettergrepen tellen.

lees Libië 2011
lees Japan 2011