Je suis …

Als opdracht voor onze winterschrijfgroep moest ik een snelsonnet maken over een actueel onderwerp. Dat ‘snel’ begrijp ik niet helemaal, er worden nogal wat eisen gesteld aan de vorm: Om een snelsonnet te zijn, dient een gedicht te voldoen aan de volgende criteria: Het bestaat altijd uit een kwatrijn (4 regels), gevolgd door een distichon […]... Read More

Anne

Nog een opdracht voor de schrijfgroep: Schrijf een kort verhaal dat begint met de volgende zin: ‘Dit was de laatste ochtend dat ze samen zouden ontbijten …’ Ik ben overigens zo vrij geweest de zin iets te veranderen: ‘Dit is de laatste ochtend dat we samen zullen ontbijten …’ lees... Read More

Snelsonnet

Een van de opdrachten voor de schrijfgroep luidt: Maak een tweetal snelsonnetten over een actueel onderwerp. Criteria voor snelsonnet: kwatrijn (4 regels), gevolgd door distichon (2 regels) als metrum de vijfvoetige jambe (10 lettergrepen, afwisselend onbeklemtoond, beklemtoond; evt extra onbeklemtoonde)  kwatrijn: omarmend rijm (abba) distichon: regels rijmen op elkaar De vorige (sinterklaas-)dichter des vaderlands, Driek […]... Read More

Haiku’s

Eén van de opdrachten voor de schrijfgroep woensdag luidt:  Schrijf een drietal Haiku”s met de volgende beginregels: 1e: In ’t grootste geheim 2e: Joggende dames 3e: Keer om, kijk naar mij (Een Haiku is een drieregelig gedicht. De eerste regel bestaat uit vijf lettergrepen, de tweede uit zeven en de derde uit vijf) Dit heb […]... Read More