Anne

Nog een opdracht voor de schrijfgroep:
Schrijf een kort verhaal dat begint met de volgende zin:
‘Dit was de laatste ochtend dat ze samen zouden ontbijten …’
Ik ben overigens zo vrij geweest de zin iets te veranderen:
‘Dit is de laatste ochtend dat we samen zullen ontbijten …’

lees