Griet

Als je toch zo kunt schrijven:
Als we nu met zijn allen eens konden toegeven dat die zogenaamde vrijgevochten onafhankelijkheid relatief is, zowel voor vrouwen als voor mannen. Dat liefde, als het goed gedaan wordt tenminste, naast vanzelfsprekendheden als vrijheid en autonomie, onontkoombaar ook een bepaalde mate van afhankelijkheid impliceert, al was het maar omdat het geluk van de ander u even dierbaar is als dat van u, en het uwe dus meebepaalt, dan zouden we er beter aan toe zijn allemaal.