Haiku’s

Eén van de opdrachten voor de schrijfgroep woensdag luidt: 
Schrijf een drietal Haiku”s met de volgende beginregels:

1e: In ’t grootste geheim
2e: Joggende dames
3e: Keer om, kijk naar mij

(Een Haiku is een drieregelig gedicht. De eerste regel bestaat uit vijf lettergrepen, de tweede uit zeven en de derde uit vijf)

Dit heb ik ervan gemaakt:

In ’t grootste geheim
deze Haiku geschreven
meer vertel ik niet

Joggende dames
wat ik daarover kwijt wil
past niet in Haiku

Keer om, kijk naar mij
laat mij jou bewonderen
genoeg, ga maar weer