Je suis …

Als opdracht voor onze winterschrijfgroep moest ik een snelsonnet maken over een actueel onderwerp. Dat ‘snel’ begrijp ik niet helemaal, er worden nogal wat eisen gesteld aan de vorm: Om een snelsonnet te zijn, dient een gedicht te voldoen aan de volgende criteria: Het bestaat altijd uit een kwatrijn (4 regels), gevolgd door een distichon […]... Read More

Haiku’s

Eén van de opdrachten voor de schrijfgroep woensdag luidt:  Schrijf een drietal Haiku”s met de volgende beginregels: 1e: In ’t grootste geheim 2e: Joggende dames 3e: Keer om, kijk naar mij (Een Haiku is een drieregelig gedicht. De eerste regel bestaat uit vijf lettergrepen, de tweede uit zeven en de derde uit vijf) Dit heb […]... Read More

Ui

Een van de opdrachten voor de schrijfgroep a.s. woensdag was: Schrijf een gedicht, jambisch, rijmend met als onderwerp: Ode aan de ui. Ik heb ermee geworsteld: ik kon mijn ei niet kwijt … voelde me zó beperkt door dat voorgeschreven metrum en rijm.  Uiteindelijk is het gelukt. Maar ik heb er meteen een ‘vrij’ gedicht […]... Read More
466-20101220warffum1Groot 466-20101220warffum2Groot 466-20101220warffum3Groot

Afscheid in Warffum

Vanochtend hadden we de laatste bijeenkomt, een hele bijzondere, van onze Poëzie Werkgroep. Het was voor mij een afscheid: ik heb enkele weken geleden besloten om te stoppen. De anderen gaan vanaf eind januari nog één serie van acht bijeenkomsten doen. De twijfel sloeg overigens vanochtend wel weer even toe. Het is zo’n fijne groep […]... Read More

Gedichten

De opdracht voor de Poëzie Werkgroep a.s. maandag luidt: ga associëren op een (zelfgekozen) woord. Verwerk (een deel van) de verkregen verzameling in een gedicht.  Ik ben eerst aan de slag gegaan met het woord ‘boek’. Dit bracht mij tot het gedicht ‘Lang vervlogen’ Ik was er achteraf toch niet helemaal tevreden over. De bedoeling […]... Read More

Gedicht

Maar weer eens een gedicht van eigen hand. Voor de Poëziegroep hadden we deze keer de opdracht een muzikaal gedicht te maken. Muzikaal wil in dit verband zeggen: veelvuldig gebruik maken van alliteratie en assonantie. En qua ritme moet het goed lopen.  Het moest gebaseerd zijn op (een) geluid(en) uit je jeugd. Ik ben teruggegaan […]... Read More

Gedichten

Vanochtend had ik weer een bijeenkomst van de Workshop Poëzie Schrijven in Groningen. De opdracht voor deze keer luidde: Zoek in krant, tijdschrift of boek een mooie, lange zin. Werk die om tot een gedicht. Dat resulteerde in het gedicht ‘De Zee’ Ik heb gekozen voor de volgende zin: ‘De zee zal ebben en vloeden […]... Read More